PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

24.01.2020 11:24
İlçemiz, Yenimahalle 116 Ada 27 Parsel ile 117 Ada 57-60 Parsellerine hazırlatılan 1/1000 ölçekli Enez İlave Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Enez Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarihli ve 83 sayılı kararıyla onaylanmış olup Enez  Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Enez Belediyesi resmi internet sitesinde 13.01.2020 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararı

Diğer Duyurular