13 Temmuz 2024 Cumartesi

EDİRNE İLİ, ENEZ İLÇESİ, YENİ MAHALLE, 77 ADA 17 PARSEL VE ÇERVRESİNE AİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (4)

Edirne İli, Enez ilçesi, Yeni Mahalle 77 ada, 17 parsel, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazın ‘’Sağlık Tesis Alanı’’ imarının değiştirilerek ‘’Resmi Kurum Alanı’’ olarak ayrılması işlemine ait hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Meclisinin 28.12.2023 tarih ve 69 nolu kararı ile uygun bulunmuş olup 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin b) bendi kapsamında 30 gün süre ile ilana çıkarılmıştır.